Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Loven

Gældende hovedlov på komitéområdet
Lovbekendtgørelsenr 1338 af 01/09/2020,
der afløser lov nr. 1083 af 15. september 2017
 


Lovændring med ikrafttrædelse den 15. juni 2020.
(Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter - SDV)


Den 15. september 2017 vedtog Folketinget en ny hovedlov
Lovbekendtgørelse nr. 1083 af 15. september 2017 , der afløste den daværende lov nr. 593 af 14. juni 2011  om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
 


Lovændring med ikrafttrædelse den 1. juli 2016
(adgang til patientjournaler og stedfortrædende samtykke).

Som konsekvens af ændringerne i komitéloven har ministeriet udstedt en ny bekendtgørelse om information og samtykke mv. Ændringer vedrører indhold af deltagerinformationen om adgang til patientjournaler ( § 6, stk. 5) og ændring af begrebet inhabile til ”uden handleevne” ( § 14). Læs bekendtgørelsen her.
 


Lovændring med ikrafttrædelse den 3. oktober 2013
Fra 3. oktober 2013 skal forsøg i akutte situationer og forsøg med omfattende kortlægning af individets arvemasse ikke længere anmeldes til Den Nationale Videnskabsetiske Komité (NVK) men til en regional komite. 

Projekter vedr. omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse, hvor der søges om dispensation fra samtykkekravet efter komitelovens § 10, skal dog fortsat anmeldes til NVK, se retningslinjer for behandling af forsøg med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse
 


Ændring af hovedlov på komitéområdet.
Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget en ny hovedlov. 

Lov nr. 593 af 14. juni 2011om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter afløste den daværende lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.

Loven er gældende for de forskningsprojekter, der anmeldes efter lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2012.
 


Siden 2012 - Elektronisk indsendelse af ansøgninger
I henhold til loven har det siden 1. januar 2012 været et krav, at ansøgningen indsendes elektronisk. En ansøgning indsendt i papir, vil ikke blive betragtet som behørigt udformet, og sagsbehandlingen vil ikke igangsættes.

Ansøgningens materialer skal indsendes til komite@rsyd.dk som enkelt dokumenter i PDF-format og være navngivet med type, version og dato (f.eks. Protokol_v1).


Siden er sidst opdateret 21-1-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring