Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


Planlæg din anmeldelse

Vi kan ikke garantere, hvornår du kan have din godkendelse, men vi anbefaler at du

Vælger en mødedato, der ligger mindst en måned før ønsket projektstart. Se mødeplan 2021

Anmelder dit projekt 60 dage før den valgte mødedato.

Så vil det være godt på vej til en endelig afgørelse før dit projektstart.


Hvis du ønsker en kort sagsbehandlingstid, så sæt dig ind i kravene til anmeldelse og efterlev disse i videst muligt omfang. Krav til anmeldelse


Kravsopfyldelse før behandling kan ske
Nye protokoller skal være ”behørigt udformede”, dvs. projektmaterialet skal være gennemarbejdet i overensstemmelse med komitesystemets vejledning

Ved anmeldelse af et nyt projekt kan sekretariatet anmode om supplerende oplysninger eller revideret projektmateriale, før projektet anses for at være behørigt udformet. Først når projektet er tilstrækkeligt belyst, kan projektet behandles på et komitémøde.


Ændringer til din anmeldelse
Har du indsendt dit anmeldte projekt mellem deadlines til komiteens møder, gør vi opmærksom på, at når komitesekretariatet har vurderet det indsendte materiale som "behørigt udformet" og klar til komitemøde, kan der ikke længere foretages ændringer i materialet.

Først efter modtagelse af komiteens afgørelse kan der indsendes revideringer i form af enten opfyldelse af vilkår eller anmeldelse af en tillægsprotokol, når projektet er endelig godkendt.
 

Tillægsprotokoller og forespørgsler om anmeldelsespligt behandles løbende uden deadlines.

Du kan finde mere om anmeldelse af ændringer i form af en tillægsprotokol

Du kan finde mere om forespørgsel om anmeldepligt


Siden er sidst opdateret 24-2-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring