Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

De videnskabsetiske KomitéerpilIndsend efter godkendelse

Indsend efter godkendelse

Som forsøgsansvarlig skal du være opmærksom på følgende nedenstående forpligtelser i forhold til komitésystemet, når du har modtaget din godkendelse:

Underretning om
økonomisk støtte
Indberetning af bivirkninger
/alvorlige hændelser

Ændring af den økonomiske
støtte til dit projekt skal
indberettes til Komiteen.

Du eller sponsor skal omgående underrette komiteen, hvis der under projektet opstår formodet alvorlige uventede bivirkninger eller alvorlige hændelser. 
Læs mere om indberetningen
Indsendelse af årlig
sikkerhedsrapport
Meddel afslutning
eller forlængelse
Du skal som forsøgsansvarlig
en gang årligt i hele forsøgs-perioden indsende en liste over alle alvorlige ventede og uventede bivirkninger og alle alvorlige hændelser, som er indtruffet i perioden.
Læs mere om årlig sikkerhedsrapport
Du har pligt til senest 90 dage efter afslutningen, at indsende underretning herom. Læs mere om din afslutningsforpligtelse.

For at sikre dit projekts kontinuitet skal du anmelde en tillægs-protokol, senest 35 dage før din godkendelse udløber, hvis du ønsker en forlængelse rettidigt.
Læs mere om forlængelse

Indsendelse af afsluttende rapport Digital signatur
Når dit projekt er afsluttet og resultaterne er bearbejdet skal de publicerede resultater fremsendes
til De videnskabsetiske Komitéer for
Region Syddanmark­­­­ på mailadressen komite@rsyd.dk  
Læs mere om brugen af digital signatur


 
 


Siden er sidst opdateret 4-10-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring