Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Oversigt over ændringer

Nedenstående ændringer er anmeldepligtige og skal anmeldes elektronisk som en tillægsprotokol.

Involverede i projektet

 • Forsøgsansvarlig/principal investigator ændres
 • Nyt center inddrages
 • Ny sponsor inddrages eller ændring af sponsor
 • Ændring af forsøgsansvarlig på et deltagende center i DK (ved lægemiddelforsøg)
 • Hvis Sikkerhedsmonitorerings-komitéen el. Datamonitorerings-komitéen trækker sig.

Projektets procedurer

 • Ændring af rekrutteringsprocedurer
 • Ændring af procedurer for indhentelse af informeret samtykke.

Projektets tid og metode

 • Forlængelse af forsøgsperioden end den gældende el. ændring i definition på afslutning af forsøget.
 • Ændring af projektets formål
 • Opdatering af bivirkninger
 • Ændringer i det totale antal forsøgspersoner (da medfører ændringer i den anmeldte styrkeberegning)
 • Ændring af inklusions/eksklusionskriterier
 • Ændring af projektets metoder (tilføjelse/fjernelse af undersøgelser/prøver el. lign.)
 • Ændring af dosis, anvendte materialer el. lign.
 • Ændring af effektparametre (de ønskede mål for resultatet af behandlingen mv. – jf. vejledningen pkt. 6.0.
 • Ændring i alderskriterie for forsøgspersoner
 • Væsentlig ændring af statistik analyse.
   

Projektets materialer

 • Ændringer i den skriftlige deltagerinformation
 • Opdatering af samtykkeerklæring (nye oplysninger omkring sikkerhed)
 • Ændringer af annoncer
 • Ændringer af breve til forsøgsdeltagere
 • Ændringer af spørgeskemaer og patientdagbøger el. lign. hvis dette medfører registrering/måling af effektparametre
  (Normalt er patientdagbøger el. lign. ikke en del af projektmaterialet, som komitéen skal godkende, med mindre det har til hensigt at frembringe forsøgsrelevante oplysninger)
 • Ændring i fuldmagt (ved væsentlige ændringer).
   

Økonomiske forhold og forsikring

 • Ændringer i den økonomisk støtte for projektet ændres
 • Ændring af sponsor
 • Ny sponsor inddrages
 • Opnåelse af ny støtte, som ikke er nævnt i det tidligere anmeldte materiale
 • Ændring af forsikringsforhold
 • Ændringer i sponsorkontrakten (vedr. offentliggørelse, økonomiske aftaler og adgang til data).

Siden er sidst opdateret 16-9-2020
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring