Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


Anmeldelsespligtige procedurer

Udløber dit projekts videnskabsetiske godkendelse inden længe, skal du sikre dig, at en forlængelse ikke er nødvendig, for at du kan færdiggøre dit projekt indenfor Komiteloven.

Foretages der fortsat anmeldelsespligtige procedurer i dit projekt, kræver det en fortsat gældende videnskabsetisk godkendelse.

Komitesystemet definer disse procedurer som:

  • Rekruttering, inklusion, undersøgelser eller anden involvering af deltagere.
  • Analyser af biologiske materialer fra forskningsbiobank.

Et forsøg anses derfor som færdigafsluttet, når forsker har færdiggjort indsamlingen af alle oplysninger til projektet, dvs. at forsøgsdeltagerne er afsluttede i forsøget og/eller analyserne af biologisk materiale, indhentelsen af registerdata mv. er gennemført.

Lægemiddelforsøg
Du skal være opmærksom på at der er særkrav til forsøg med lægemidler. For at følge Lægemiddelstyrelsens definition, så regnes et lægemiddelprojekt for afsluttet, når sidste forsøgsperson er afsluttet.
Læs mere om afslutning af Lægemiddelforsøg

Ansøgning om forlængelse
Udløber din godkendelse før disse procedurer er færdiggjort, skal der anmeldes en tillægsprotokol, hvor du ansøger om forlængelse af projektets godkendelse.

Tillægsprotokollen skal anmeldes til komitesystemet, inden din godkendelse udløber ellers skal du sætte dit projekt i bero, for ikke at risikere at bryde komitélovens § 41.

Derudover kan en manglende godkendelse medføre problemer ved publicering af forsøgsresultater. 

Læs mere om anmeldelse af tillægsprotokoller, hvori forlængelse kan søges.

 


Siden er sidst opdateret 4-2-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring