Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

NVK

National Videnskabsetisk Komite (NVK) er en uafhængig myndighed under Sundheds - og Ældreministeriet, der er nedsat med hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

National Videnskabsetisk Komite

  • koordinerer arbejdet i de regionale komiteer,
  • fastsætter vejledende retningslinjer og
  • udtaler sig om spørgsmål af principiel karakter, der ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt samt
  • afgiver godkendelser til særligt komplekse projekter (se herunder).

Derudover fungerer NVK som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer.

Læs mere om:

NVK og NVKs opgaver

Læs mere om særligt komplekse projekter, der skal anmeldes til NVK

Læs mere om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige projekter til NVK - nyt pr. 15-06-2020

Komitesystemets forskningsvejledninger

Vejledning til ændring af et godkendt forskningsprojekt

Bivirkninger

Forsøgspersoners rettigheder

Komitesystemets fælles årsberetning

Eller udforsk selv NVKs hjemmeside - NVK.dk 
- vi anbefaler deres emne-afsnit


Siden er sidst opdateret 1-7-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring