Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


Sagsbehandlingstid tillægsprotokoller

Komiteerne skal indenfor højest 35 dage fra modtagelsen af en behørigt udformet anmeldelse af en tillægsprotkol afgive en afgørelse.

Hvis der skal indsendes revideret projektmateriale inden afgørelsen kan træffes, suspenderes tidsfristen i den mellemliggende periode, indtil den forsøgsansvarlige har reageret. Herefter genoptages optællingen af sagsbehandlingstiden.

En tillægsprotokol til et projekt kan først behandles, når den endelige godkendelse til projektet er afgivet.

Tillægsprotokoller behandles løbende
Behandling af tillægsprotokoller sker løbende i dialog mellem komiteernes formænd og sekretaritatet og derfor er der ingen deadline for anmeldelse af tilllægsprotokoller.

Modtagelse af afgørelsesbrev
Når Komiteerne har afsluttet sagsbehandlingen, sender sekretariatet afgørelsen til den forsøgsansvarlige og eventuelle andre kontaktpersoner pr. e-mail.

En tillægsprotokol til et projekt kan først behandles, når den endelige godkendelse til projektet er afgivet.


Siden er sidst opdateret 16-4-2019
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring