Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


Udløber din videnskabsetisk godkendelse?

Når komiteens godkendelse til dit projekt udløber, må der ikke længere foretages anmeldelsespligtige procedurer, såsom undersøgelser på forsøgspersoner eller analyser på biologiske materialer. Efterfølgende dataanalyse og udformning af rapport eller lignende hører ikke under anmeldelsespligtige procedurer, og kan fortsat foretages efter den videnskabsetiske godkendelses udløb.

Forlængelse
Hvis du stadig foretager anmeldelsespligtige procedurer, skal du anmelde en forlængelse af din godkendelse som en tillægsprotokol, jf. komitélovens § 27, inden at godkendelsen udløber. Du skal ved anmeldelsen tage højde for, at den lovpligtige sagsbehandlingstid kan vare op til 35 dage.

Genåbning
Anmelder du for sent, så du ikke når at have en forlængelse, inden din godkendelse udløber, vil anmeldelsen tage karakter af en genåbning. Hertil skal fremsendes en redegørelse for

  • hvilke aktiviteterne der har været i projektet siden godkendelsens udløb,
  • hvorfor der ikke rettidigt er blevet ansøgt om forlængelse og
  • hvordan du vil sikre dig, at dette ikke sker igen.

Dette vil blive taget i betragtning ved sagsbehandlingen om en genåbning.

Konsekvens
Det er dig som forsøgsansvarlig, der skal sikre dig at have den fornødne godkendelse til dine aktiviteter. Konsekvensen kan være, at de pågældende aktiviteter i perioden uden godkendelse skal udtages af projektet.

Vi gør også opmærksom på, at iværksættelse af et projekt i strid med komitéloven er strafbart, jf. komitélovens § 41. Ligesom en manglende godkendelse i det videnskabsetiske komitésystem kan medføre problemer ved audit og publiceringer af forsøgsresultater.


Anmeldelsen skal ske elektronisk, se vejledningen her

Læs også mere om anmeldelsespligtige procedurer 

Se den gældende hovedlov på komiteområdet
 


Siden er sidst opdateret 20-5-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring